Stefan Bothén
Senior Consultant

Mackelbot Datasupport
Katarina Bangata 46 • 116 39  Stockholm

Telefon: 08-643 76 40 • Mobil: 070-897 38 35
E-post: stefan@mackelbot.com • Webb: www.mackelbot.se

Mackelbot Datasupport
Mackelbot datasupport arbetar med support, installation,
reparation och
underhåll av PC och Macintoshdatorer. Vi sätter
upp serverlösningar, bygger nätverk och producerar hemsidor.
Företaget grundades 1998.