Föreningen Svenskt Flyg / Svenskt Flyg Intresse AB
Box 55977, 102 16 Stockholm • Besöksadress: Storgatan 19

Telefon: 08-791 82 16 • Mobil: 070-233 07 91


Föreningen Svenskt Flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om
det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet är att hos
utvalda målgrupper stärka förtroendet för det kommersiella flyget och
flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige.